Magazyny i kontenery

Magazyny - kontenery na substancje niebezpieczne

Magazyny - kontenery na substancje niebezpieczne

Kontenery magazynujące z naszej oferty spełniają trzy podstawowe funkcje:

– przechowywanie substancji niebezpiecznych w warunkach zalecanych przez producentów a w przypadku zewnętrznego wykorzystania powierzchni magazynowej, również chronią przed warunkami atmosferycznymi,

– zgodnie z zaleceniami przepisów BHP, kontenery produkowane są w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz uniemożliwić dostęp osób trzecich,

– pomieszczenia magazynujące mają na celu przejęcie substancji niebezpiecznych w przypadku rozszczelnienia i wycieku z oryginalnych opakowań.


Projektujemy kontenery zgodnie z wytycznymi klienta. Parametry potrzebne do wykonania magazynu na substancje niebezpieczne to:

– otoczenie i miejsce posadowienia,

– zróżnicowanie i ilości substancji,

– rodzaj i wielkość pojemników,

– karty charakterystyki produktów przechowywanych,

– sposób załadunku i rozładunku powierzchni magazynowej.


Dodatkowym wyposażeniem kontenerów mogą być półki, wentylacja wymuszona, oświetlenie, rampa najazdowa, schody.


Zapraszamy do kontaktu w celu doboru najlepszego rozwiązania.Kompleksowo

Nasza oferta zapewnia obsługę podczas całego procesu inwestycji a także zapewniamy wsparcie po zakończeniu prac.

rentowność

Dobieramy parametry kontenerów tak, aby przechowywane substancje nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

Projekt

Dzięki naszym specjalistom jesteśmy gotowi doradzić w trakcie planowanej inwestycji oraz zaprojektować pomieszczenie magazynowe do konkretnych potrzeb.

Dokumentacja techniczna

Przygotowujemy dokumentację techniczną potrzebną do uruchomienia, obsługi i konserwacji urządzenia.

© 2019 FLStech sp. z o.o. All Rights Reserved.