Ocynkownie ogniowe

ocynkownie ogniowe

Kompleksowo

Nasza oferta zapewnia obsługę podczas całego procesu inwestycji a także zapewniamy wsparcie po zakończeniu prac.

rentowność

Dobieramy parametry urządzenia tak, aby proces cynkowania przebiegał w sposób optymalny dla danego środowiska pracy.

Projekt

Dzięki naszym specjalistom jesteśmy gotowi doradzić w trakcie planowanej inwestycji oraz zaprojektować piec do konkretnych potrzeb.

Dokumentacja techniczna

Przygotowujemy dokumentację techniczną potrzebną do uruchomienia, obsługi i konserwacji urządzenia.

oCynkownie ogniowe

Projektujemy i wykonujemy urządzenia do cynkowania ogniowego, a także zajmujemy się modernizacją i remontami już istniejących pieców. Swoją działalność prowadzimy na bazie własnych rozwiązań, ale także rozwijamy naszą wiedzę korzystając z doświadczeń firm które działają w tej branży od wielu lat. Do naszych autorskich projektów opracowujemy dokumentację, schematy instalacji i wykonujemy systemy sterowania.


FLStech Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę ocynkowni ogniowych


1. Koncepcja działania ocynkowni ogniowych
Koncepcja działania ocynkowni ogniowych jest podstawowym dokumentem dającym inwestorowi wiedzę dotyczącą planowanej inwestycji. W jej zakres wchodzi zarówno opis planowanego przedsięwzięcia uwzględniającego cel i zakres opracowania, informacje dotyczące lokalizacji, charakterystykę inwestycji, podstawowe parametry budynku ocynkowni, jak i rodzaj technologii jej opis i parametry (przewidywane ilości zuzycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii). Uwzględnia również opis linii technologicznej w tym: linii obróbki wstępnej, suszarki i pieca, instalacji do odpylania dymów znad pieca jak i oczyszczania powietrza zanieczyszczonego chlorowodorem. Dokumentacja uwzględnia również takie zagadnienia jak wielkość zatrudnienia i zmianowość pracy, wytyczne ppoż i BHP.

Dostarczone wytyczne pozwalają inwestorowi przygotować zapytania do poddostawców, oraz zawierają niezbędne informacje dla projektantów branżowych.
Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora koncepcja może również zawierać projekt stacji regeneracji topnika, zbiorników magazynowych, AKPiA technologii.


2. Projekty urządzeń i technologii.
Elementem przygotowywanej koncepcji są schematy i projekty technologiczne (blokowe, rzuty i przekroje), uwzględniające takie urządzenia jak:

– Wyposażenie Linii Obróbki Wstępnej
– Piece Cynkownicze
– Suszarki
– Systemy transportu wewnątrz zakładowego.


3. Dostawa urządzeń w ocynkowaniach ogniowych: 

Kompletne linie obróbki wstępnej w tym:

– Wanny procesorowe wraz z wyposażeniem
– Tace wychwytowe
– Kapsuły nad linią obróbki wstępnej
– Zbiorniki magazynowe na świeży i zużyty kwas
– Scrubbery i elementy wentylacji przemysłowej
– Rurociągi technologiczne

© 2019 FLStech sp. z o.o. All Rights Reserved.