realizacje

Przemysł chemiczny i kosmetyczny 2019 r.

Wykonanie, dostawa i montaż parku magazynowego zbiorników dla składowania surowców służących do produkcji środków chemii gospodarczej oraz gotowych produktów – termin realizacji 2019 r.

EC Żerań 2016 r.

Wykonanie, dostawa i montaż rurociągów kwasu solnego ok. 200 mb w grudniu 2016r.

W listopadzie 2016 r. dla jednego z naszych klientów Wykonaliśmy zbiorniki i instalację

Wykonanie i dostawa zbiornika na wodę oraz zbiorników magazynowych z odbiorem UDT na H2SO4 (od 10 do 30 m3) wraz z 3 kpl. stanowisk rozładunkowych (włącznie z rurociągami ok. 50 mb).

© 2019 FLStech sp. z o.o. All Rights Reserved.