Usługi

usługi

Projektowanie rurociągów i zbiorników z tworzywa

Wykonywanie instalacji przemysłowych

Montaż i serwis

Transport i logistyka

Dokumentacja Urzędu Dozoru Technicznego

Spawanie tworzyw

Projektowanie i montaż instalacji z tworzyw termoplastycznych

Obróbka tworzyw termoplastycznych na ploterze frezującym CNC

Projektowanie i montaż instalacji dozowania

Przepompownie rurociągowe

Instalacje oczyszczania gazów odlotowych metodami adsorpcyjnymi i absorpcyjnymi

Dobór urządzeń

Kompleksowa dostawa gotowych instalacji

© 2019 FLStech sp. z o.o. All Rights Reserved.